Om Chalmers Barockensemble

Här får du reda på lite om vad Chalmers Barockensemble är för förening.

Vad är Chalmers Barockensemble?

Chalmers Barockensemble är Sveriges äldsta och förmodligen enda studentorkester med symfonisk orkestersättning, som spelar under mottot "Musik att skåda".

Ensemblen repar varje onsdag kl 18:00-21:00 i sin föreningslokal Holt, där också olika sociala händelser äger rum.

Chalmers Barockensemble ger konserter och publiken är för det mesta företag, gymnasieskolor och fängelser. Ibland händer det att ensemblen på turné, under vilka konserterna ligger tätt. Ensemblen besöker också festivaler såsom SOF/STORK i Linköping/Uppsala och Lundakarnevalen.

Vår sättning:

Vi använder wienklassicistisk instrumentering, förstärkt med en del egentillverkade instrument. Till detta använder vi oftast bruksföremål ur vardagen som många aldrig ens reflekterat över som musikinstrument, som exempelvis grytlappar, duschmunstycken, telefoner, dammsugare och toalettstolar.
Våra fasta instrument är: piccola, flöjt, oboe, klarinett, fagott, valthorn, trumpet, trombon, tuba, violin, viola, cello, kontrabas och diverse slagverk.
Fast även andra instrument är välkomna.

Vår repertoar:

Chalmers Barockensemble spelar, namnet till trots, inte bara barockemusik. Vår repertoar sträcker sig från Johann Sebastian Bach till Lars-Erik Larsson.

Studentorkester?

Vad är en studentorkester och vad skiljer den från en vanlig orkester?

Nationalencyklopedin ger följande definition: "Student-orkester: Musikkår eller storband bestående av aktiva eller f.d. högskolestudenter med en repertoar som domineras av humoristiska arrangemang av välkända musikstycken, framförda med otyglad spelglädje."

Även Riks-SMASK (Sveriges Musicerande Akademikers Samarbetande Kårorkestrar) har en definition: "En humoristisk respektlös form av musikutövning, oftast framförd i akademiska sammanhang, där den fulla spelglädjen och inte nödvändigtvis den musikaliska ekvilibristiken kommer i första hand."

casino online